Home / Pháp luật / Thủ tướng kỷ lu.ật hai lãnh đạo cấp cao Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN

Thủ tướng kỷ lu.ật hai lãnh đạo cấp cao Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN

Thủ tướng đã ký quy.ết định về việc thi hành k.ỷ lu.ậ.t Tổng giám đốc và nguyên Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

 Cụ th.ể, tại văn bản 2093/QĐ-TTg, Thủ tướng quy.ế.t định thi hành k.ỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Lê Thanh, Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc EVN vì có vi phạm trong việc để Công ty Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) kinh doanh thua lỗ g.ây hậu quả ngh.i.ê.m tr.ọ.ng.

Ông Phạm Lê Thanh (bên trái) và ông Đào Văn Hưng.

Tại văn bản 2094/QĐ-TTg, Thủ tướng quy.ế.t định thi hành k.ỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đào Văn Hưng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN vì có vi phạ.m trong việc để EVN Telecom kinh doanh thua l.ỗ g.ây hậu quả ngh.i.ê.m tr.ọ.ng.

Trước đó, tháng 2, Thủ tướng đã ký quy.ế.t định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch EVN đối với ông Đào Văn Hưng, quyê’t định sau đó được Phó thủ tướng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam lý giải là một phần do liên đới đến kết quả sản xuất kinh doanh tại EVN Telecom.

Kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, trong thời kỳ ông Hưng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên, đặc biệt là vài năm gần đây, EVN cũng như một số c.ô.ng ty con trực thuộc hoạt động kém hiệu quả.

Theo Kiểm toán Nhà nước, tính đến ngày 31/12/2010, các khoản đầu tư tài chính dài hạ.n của Công ty mẹ EVN lên tới gần 50.000 tỷ đồng, trong đó chiế’m gần 90% là vào những c.ô.ng ty con. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận thu về khoảng 540 tỷ đồng, đạt tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư chỉ hơn 1%.

Bên cạnh đó, EVN cũng đã đầu tư trên 2.100 tỷ đồng vào 4 lĩnh vực nhạy cảm và ngoài ngành kinh doanh chính như bất động sản, b.ả.o hi.ể.m, ngân hàng, tài chính chiế’m 3,27% vốn chủ sở hữu.

Đặc biệt, tập đoàn này đã đầu tư 100% vốn vào EVN Telcom, với số vốn đầu tư tính đến 31/12/2010 lên tới 2.442 tỷ đồng, nhưng doanh thu bán hàng và cung cấp dị.c.h vụ năm 2010 đã giảm tới 42% so với năm 2009.

Nếu như năm 2008, lợi nhuận EVN Telcom còn đạt được 93,8 tỷ đồng thì 2009 giảm còn 8,3 tỷ đồng và chuyển thành lỗ trên 1.050 tỷ đồng năm 2010. Trước tình hình đó, Thủ tướng đã quy.ế.t định chuyển giao toàn bộ EVN Telecom cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).

EVN lên tiếng về khoản tiền gửi 42.000 tỷ đồng ở ngân hàng

Số dư tiền gửi lớn tại ngân h.àng giúp EVN sẵn sàng thanh toán các hợp đồng đến hạn, x.ử lý c.ô.ng việc đột xuất.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tại ngày 30/6/2018, tập đoàn này có số dư tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn khoảng 42.000 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ so với cuối năm 2017.

Ông Nguyễn Xuân Nam – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, 42.000 tỷ đồng là khoản tiền gửi không kỳ hạn hợp nhất từ tất cả báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên, gồm sản xuất, truyền tải, phân phối và dị.c.h vụ phụ trợ.

Theo ông, so với số dư nợ phải trả ngắn h.ạn – hơn 106.000 tỷ đồng – thì khoản này quá nhỏ, chưa đủ dùng trả nợ ngay cho các nhà cung cấp nhiên liệu kh.í, than, bán điện… cũng như ng.ân h.àng.

“Do nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh quá lớn, số dư tiền gửi trên mới giúp cho EVN và các đơn vị thành viên hoàn thành nhiệm vụ”, ông Nam nói.

Công nhân điện lực Hà Nội sửa chữa trên đường dây. Ảnh: N.T

Giải thích rõ hơn, ông Nam cho hay, hiện EVN có hàng chục đơn vị cấp 2 và hàng trăm đơn vị cấp 3, 4 hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh điện. Mỗi đơn vị phải duy trì một số dư tiền gửi phục vụ c.ô.ng việc thường xuyên và x.ử lý đột xuất.

Các c.ô.ng ty nhiệt điện cần lượng tiền lớn để mở L/C thanh toán nhiên liệu nhập khẩu hoặc thanh toán cho các đơn vị cung cấp trong nước. Công ty mẹ EVN cũng cần khoản lớn đủ để trả tiền mua điện hàng tháng. “Doanh thu tiền điện thường tập trung vào cuối tháng trong khi nhu cầu thanh toán tiền nhiên liệu và điện mua ngoài lại vào đầu tháng. Vì thế số dư tiền gửi vào cuối tháng (thời điểm lập báo cáo quy.ế.t toán) thường cao hơn các ngày còn lại”, Phó tổng giám đốc EVN lý giải.

Ngoài ra, nhu cầu vốn đầu tư của tập đoàn cũng rất lớn, các đơn vị thành viên phải cung cấp đủ vốn theo kế hoạch, đáp ứng tiến độ thi c.ô.ng của các dự án nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp đủ điện cho nền kinh tế. Trong khi đó, thủ tục hoàn tất để giải ngân các hợp đồng tín dụng thường kéo dài. Ngoài đảm bảo vốn đối ứng theo kế hoạch, nguồn tiền giúp các đơn vị có thêm dự phòng để thanh toán cho nhà thầu.

“Hiện EVN có số dư n.ợ vay rất lớn, vì thế nhu cầu trả nợ trong năm tương đối cao đòi hỏi EVN phải duy trì số dư đủ để trả nợ khi đến hạn, để đảm bảo tín nhiệm tín dụng cho các khoản vay trong tương lai”, Phó tổng giám đốc EVN thông tin. Ông cũng khẳng định đã chỉ đạo các đơn vị cân đối dòng tiền để đảm bảo thanh toán kịp thời và có giải pha’.p thích hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của đơn vị.