Home / Video / Công An gọi dân là Chó

Công An gọi dân là Chó

Công An Đông Anh xỉ nhục Người dân goị dân là chó…

Nguồn : Hội chia sẻ niềm vui và nỗi buồn