Home / Video / Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ dìu em đi hết quãng đường

Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ dìu em đi hết quãng đường

Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ dìu em đi hết quãng đường….anh em tốt